Sả Chanh Pháp (Mã Tiên Thảo, Cỏ Roi Ngựa, Verveine Odorante)

60.000

còn 4 hàng