Combo 8 Thảo Mộc: hương thảo, xạ hương thyme, sen thơm, ngò tây, 3 loại bạc hà, chanh sả Pháp

390.100

Combo 8 cây gia vị Âu, thảo mộc: hương thảo, xạ hương thyme, ngò tây parsley, sen thơm, 3 loại bạc hà, chanh sả Pháp.