Bạc Hà Nhật Kosi

90.000

Bạc Hà Nhật Kosi – Chuẩn Giống Bạc Hà Nhập Khẩu Kosi Mint

còn 2 hàng