Khuynh Diệp Lá Tim

138.600

Cây Khuynh diệp Lá tim (gọi tắt là Lá tim) là một cây thân gỗ nhỏ thường xanh có nguồn gốc từ Úc

Hết hàng