Lavender Spanish

120.000

Lavender Panish (Lavandula stoechas) là một loài thực vật có hoa thơm với lá màu xanh xám và đầu hoa màu tím sẫm

Hết hàng