Hương Thảo Rũ Var Đức (Golden Rosemary)

150.000450.000

Hương Thảo Rũ Var Đức (Golden Rosemary) Hương Thảo Rũ Lá Vàng Rất Đẹp Thơm Và Dễ Ra Hoa, Cây Khoẻ Dễ Chăm

phone-icon
facebook-icon
zalo-icon